Vietnamese Products Sourcing. Our Service include: 1. Develop and find the supplier for you. 2. Negotiation and finalizing price, quality. 3. Monitor progress of your order. 4. Problem solving for you. Email: info@dalatfood.net or dalatfood.net@gmail.com Call: + 84 966 976 517

MIX FRUIT NECTAR MIX FRUIT NECTAR

MIX FRUIT NECTAR ( PLASTIC BOTTLE -300 ML (10.1442 floz) I ngredients : Fresh Dragon fruit (95%), Fresh Roselle (5%) Health Benef...

Đọc thêm »

DRINKING WATER ON EMPTY STOMACH IMMEDIATELY AFTER WAKING UP! DRINKING WATER ON EMPTY STOMACH IMMEDIATELY AFTER WAKING UP!

People in Japan have the habit to drink water as soon as they wake up. Many studies have proven the advantage of this technique. Treatment ...

Đọc thêm »

STARBUCKS OFFERS ITS FIRST COFFEE FROM VIETNAM STARBUCKS OFFERS ITS FIRST COFFEE FROM VIETNAM

STARBUCKS OFFERS ITS FIRST COFFEE FROM VIETNAM Source: https://news.starbucks.com/news/starbucks-vietnam-da-lat-reserve-coffee ...

Đọc thêm »

EMERGENCE OF A COFFEE ORIGIN: DALAT, VIETNAM EMERGENCE OF A COFFEE ORIGIN: DALAT, VIETNAM

Emergence of a Coffee Origin: Dalat , Vietnam By   The Specialty Coffee Chronicle   on   August 4, 2015 Source:  http://www.scaa.org/chr...

Đọc thêm »

KHI CON CHÚNG TA ĐỀU HỌC GIỎI TOÀN DIỆN, NHÀ ALIBABA Ở ĐÂU? KHI CON CHÚNG TA ĐỀU HỌC GIỎI TOÀN DIỆN, NHÀ ALIBABA Ở ĐÂU?

Bài thi của con toàn 9, 10, nhận xét trong sổ thì toàn trên mây. Ngó ra xung quanh, tôi thấy đứa nào cũng 10, 10, 10... Giỏi toàn diện là g...

Đọc thêm »

PHỤ HUYNH VÀ CÁC BẠN TRẺ HÃY MỘT LẦN ĐỌC BÀI NÀY PHỤ HUYNH VÀ CÁC BẠN TRẺ HÃY MỘT LẦN ĐỌC BÀI NÀY

Các b ạ n tr ẻ hãy m ộ t l ầ n đ ọ c bài này. Bài vi ế t so sánh s ự khác bi ệ t c ủ a hai th ế h ệ nhân viên, m ộ t th ế h ệ đ ư...

Đọc thêm »
 
Top