Vietnamese Products Sourcing. Our Service include: 1. Develop and find the supplier for you. 2. Negotiation and finalizing price, quality. 3. Monitor progress of your order. 4. Problem solving for you. Email: info@dalatfood.net or dalatfood.net@gmail.com Call: + 84 966 976 517

Nhng đa tr biết nói "cm ơn" s nhn được nhiu món quà ca cuc sng, và đôi khi con cái còn trao li cho b m nhiu bài hc gin d v lòng biết ơn.Bên chiếc bàn ăn màu trng hin đi ca nhà Bransten, c gia đình cùng nm tay theo nghi l riêng mi ti. Arielle, 8 tui, nói rng cô bé biết ơn ông ni quá c ca mình. Ông tên là Horace, mt người rt hài hước. "Con nh ông", Arielle nói. Cô bn hc cùng lp ba vi Arielle, đến ăn ti cùng, ph ha: "Cháu biết ơn vì món xúc xích".


Cha m ca bé Arielle bt cười. H không th hài lòng hơn thế, và đy là lý do h quyết tâm dy con v lòng biết ơn bt c khi nào có th.

Các nghiên cu v lòng biết ơn ca tr đang được tiến hành ngày mt nhiu, và kết qu ban đu cho thy s khéo léo ca cha m khi nói đến ch đ này là nhân t quan trng, và khi nhng đa tr thường nói cm ơn, cuc sng ca chúng tt hơn lên.

Khi cm xúc biết ơn tăng lên, dường như người ta nhn được nhiu vn may hơn. Nhng người tng ít khi t lòng biết ơn trước đây có th nhn thy rõ điu này, giáo sư tâm lý Philip Watkins, Đi hc Eastern Washington, nói.
Mt nhóm 122 hc sinh tiu hc được mi tham gia mt khóa hc th nghim v s chia s và lòng biết ơn trong vòng mt tun. Lòng biết ơn trong các em tăng lên và chuyn thành hành đng: 44% s hc sinh này đã viết nhng li cm ơn vi các giáo viên và ph huyenh. nhóm đi chng, ch 22% s em viết li cm ơn.

Câu châm ngôn 'gn mc thì đen, gn đèn thì sáng' rt đúng đây", giáo sư  tâm lý hc Robert Emmons thuc đi hc California, cho hay. "Các bc cha m cn làm gương tt nếu mun con cái mình sng biêt ơn. Bn không th cho con mình điu mà chính bn không có".
Điu này có v hin nhiên, nhưng nhiu bc cha m li không đ ý. "Tôi nghĩ điu quan trng mà người ln chúng ta cn nhn ra, là chính chúng ta cũng không sng biết ơn cho lm", Emmons nói.

Vic nói cm ơn đem li nhng li ích rõ ràng. Mt nghiên cu được thc hin năm 2008 vi 221 tr em đã được công b trên Tp chí Tâm lý Trường hc. Nghiên cu này tìm hiu các tr em hc lp 6 và lp 7. Các em gm hai nhóm. Mt nhóm được yêu cu viết ra 5 điu làm các em cm kích mi ngày. Nhóm kia viết ra 5 điu khiến các em bc bi. Công vic din ra trong hai tun, và quá trình quan sát kết qu kéo dài trong 3 tun sau đó. Tr nhóm 1 đã có cái nhìn tt hơn v trường hc và cm thy hài lòng hơn vi cuc sng, so vi các em nhóm 2.

Mt nghiên cu khác thc hin vi 1.035 hc sinh trung hc ngoi ô thành ph New York . Nghiên cu xut bn năm 2010 trên Tp chí Nghiên cu Hnh phúc, cho thy nhng hc sinh có thái đ biết ơn cao đ, chng hn như vi v đp thiên nhiên và đánh giá cao người khác, thường có đim trung bình (GPA) cao hơn, ít chán nn, đ k và có cái nhìn lc quan hơn nhng bn đng trang la nhưng ít biết ơn.

VT CHT VÀ LÒNG BIT ƠNNhng thiếu niên nào cho rng vic mua sm và s hu vt dng là minh chng ca hnh phúc và thành công li thường có đim hc trung bình thp hơn, d trm cm và có cái nhìn tiêu cc hơn. "Ch nghĩa vt cht có tác dng trái ngược vi lòng biết ơn", đng tác gi ca nghiên cu, phó giáo sư tâm lý hc Jeffrey Froh ti Đi hc Hofstra, nói.

Mua sm qua Internet khiến vic s hu mt món đ tr nên d dàng và giá tr ca chúng có th khó nhn ra hơn. "Ngày nay, nếu con trai chúng ta cn mt đôi giày mi, v tôi s lên mng, chn màu sc và kích thước, và đôi giày s xut hin vào ngày hôm sau trong mt hp đ chuyn phát nhanh. Con bn không cn phi ước mun, không dành ưu tiên, không khát khao điu gì. Ch cn bm nút, và ngay tc khc, nhng đôi giày s đến ngay trước ca nhà chúng ta", Willy Walker, người đng đu công ty tài chính bt đng sn thương mi Walker & Dunlop ti Bethesda, bang Maryland, nói. "Điu đó khiến tôi phát điên".

Vic mua sm d dàng hin nay hoàn toàn trái ngược vi nhng gì Walker tng tri qua thi thơ bé, khi ông dán mũi vào ca kính nhìn chm chm mt đôi giàu Puma nhiu tháng tri trước khi có nó. Vì thế ông đã phn ng vi s d dàng hin nay bng cách hn chế mua sm đến hết mc có th. "Con tôi đã có video gii trí khp nơi ri, sao phi bê thêm hàng đng đ v nhà na?".

Khi con trai ông mun có mt chiếc đin thoi di đng trong sinh nht ln th 11, Walker đt ra nguyên tc mua mt chiếc va tin ch không xa x. Nhưng ln này, quyết tâm dè sn ca ông tht bi, bi nhng chiếc đin thoi r tin không đ các tính năng ông mun. "Vì thế cui cùng tôi sm cho nó iPhone 4S".  

Mt nghiên cu năm 2013 trên t tin Tính cách và Tâm lý xã hi, tìm hiu ch nghĩa vt cht trong 355.000 hc sinh trung hc trong giai đon t 1976-2007 cho thy, mong mun có nhiu tin đã tăng lên đáng k t gia nhng năm 1970, trong khi thái đ sn sàng làm vic chăm ch đ kiếm tin đã gim. Trong s nhng hc sinh được kho sát năm 2005-2007, có ti 62% nghĩ rng có nhiu tin và s hu đ đp là điu quan trng. T l này ch là 48% có quan đim này giai đon 1976-1978 .

"Vn đ này rt nghiêm trng vi chúng tôi", Gabrielle Toledano, phó ch tch điu hành ca mt công ty kinh doanh trò chơi đin t, nói. Cô và chng sng San Francisco vi con gái Amelie, 9 tui, và Ben, 12 tui. Toledano và chng Kurt Gantert, mt ông b làm vic ti gia, phi tìm cách nhc nh con cái hàng ngày rng, chúng đã có nhng điu tt đp như thế nào.

"Chúng tôi ăn ti cùng gia đình mi ngày và cm ơn Kurt Gantert đã nu ba ăn đó", Toledano nói. "Chúng tôi nói chuyn tôi đã làm vic vt v thế nào đ có đ ăn ngon. Nếu bn tr không đến bàn ăn khi chúng tôi gi, tôi nói vi chúng như vy là ph công, bi vì b và m đã rt vt v".
V chng Toledano thng nht rng bn tr cũng cn làm vic đôi chút khi đ tui. "Chúng nên làm vic hu cn hoc làm bếp", cô Toledano nói."Có nhng người thú v và chăm ch đó. Tr s hc nhiu hơn v lòng biết ơn khi có bn bè là nhng người không có nhng gì chúng đang có".

LÀM GƯƠNG

Hành đng thường xuyên mi ngày quan trng hơn bt k điu gì đao to búa ln, các nhà nghiên cu cho hay. "Hãy th hin lòng biết ơn vi v/chng ca bn. Hãy nói li cm ơn con bn", tiến sĩ Froh gi ý. "Các bc cha m thường than phin 'Ti sao tôi phi cm ơn con cái khi chúng làm vic đáng phi làm, như dn dp phòng ca chúng?' Lý do là thế này: khi nghe được li cm ơn, tr em s tiếp thu và sau đó làm mi vic mt cách t giác".

Tuy nhiên, tiến sĩ Watkins cnh báo vic ép buc con tr. "Đng nhi nhét bt ép chúng", ông nói. Các thành viên gia đình ông thường nói li cm ơn trong L T ơn hàng năm, nhưng th tc đó không phi là bt buc. "Đng có nói vi tr thế này: Đến lượt con ri đy, nói đi, dù con có thy biết ơn hay không", ông khuyến cáo.

Tiến sĩ Emmons cho rng trên thc tế, lòng biết ơn thc s d xây dng tr em. "Khi chúng ta ngày mt ln lên, ta thy cuc sng được điu khin bi lut bt thành văn, rng đi là phi có đi có li.

Tr em thường t lòng biết ơn mt cách t nhiên. Và con cái có khi li dy ta v lòng biết ơn nhiu hơn là ta dy chúng".
Diana Kapp (Wall Street Journal)

Nguồn:http://vnexpress.net/tin-tức/góc-nhìn/đầy-trẻ-biết-ơn-2952363.html

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top