Vietnamese Products Sourcing. Our Service include: 1. Develop and find the supplier for you. 2. Negotiation and finalizing price, quality. 3. Monitor progress of your order. 4. Problem solving for you. Email: info@dalatfood.net or dalatfood.net@gmail.com Call: + 84 966 976 517

Nhng điu cô Yoshida, mt giáo viên người Nht đã tng k cho tôi khiến tôi không th nào quên.
Theo tôi, mt đa tr s tr thành công dân sng tt hay s là k gây ti ác vi xã hi phn ln là do cách nuôi dy con ca cha m. Chính vì vy, vic làm cha m không th là bn năng mà phi được hc tp, trau di hàng ngày. Trong kho kiến thc làm m mà tôi đã được đc và tri nghim. Nhng điu cô Yoshida, mt giáo viên người Nht đã tng k cho tôi khiến tôi không th nào quên.

Hãy đ con được vui chơi thoi mái vi bn bè, được tri nghim càng nhiu càng tt.

Cô Yoshida chia s vi chúng tôi: Nhng năm sinh sng Vit Nam cô rt ngc nhiên khi thy các gia đình đc bit là nhng gia đình thành ph thường ch đ con trong nhà, không có cơ hi tiếp xúc vi bn bè cùng la tui, không đ con ra ngoài vì diu gì cũng s, s con b lm bn, s nhng đa tr khác s đánh con đau, s con vp ngã.

Nhng điu đó là đang vô tình làm hi tr, hãy đ con được tiếp xúc và tri nghim thế gii bên ngoài, đ con có th biết cách hòa nhp vui chơi cùng các bn,hc cách vp ngã và đng lên.

Hàng ngày dù bn đến my, m Nht cũng đu vn có thi gian chơi vi con. Cô Yoshida bo vt cht dù đy đ c nào cũng không bù đp được tình cm ca b m dành cho con cái. Vt cht đy đ chưa chc đã là tt cho con, cn nht là s yêu thương quan tâm ca b m. Khi chơi vi con mình s hiu con mình hơn, hơn na si dây gn kết b m và con cái s càng thêm bn cht.

Không làm thay tr mi th mà hãy đ con được tha sc sáng to.

Dưới con mt ca mt người Nht, cô Yoshida thy Vit Nam khi đến các công viên chơi dp cui tun thy các gia đình đưa con đến chơi rt đông. Công viên là mt nơi rt tt dành cho tr, không khí đó tt và cũng là đa đim thích hp cho tr vui chơi. Nhưng điu kỳ l là có rt nhiu b m cho con chơi trò tô tượng nhưng li chng đ con được quyn quyết đnh s tô màu gì lên bc tượng ca chúng, thm chí còn có rt nhiu cha m tô h con mình c bc tượng và vic ca tr ch là ngi xem b m làm.

Đó thc s là điu không nên làm, hãy tin tưởng con mình và hãy cho con quyn được sáng to. Hãy đ tr t mình làm nhng điu đó, trao cho tr quyn quyết đnh s tô màu gì nên bc tượng ca chúng. Cũng như sau này đ tr được sng vi đam mê ca mình.Nhng điu cô Yoshida, mt giáo viên người Nht đã tng k cho tôi khiến tôi không th nào quên. (nh minh ho)

Đ tr hc cách t lp, nhng vic tr có th làm thì hãy đ con làm.

Bé Yamada mi 5 tui nhưng đã có th t biết mc qun áo cho mình. Hàng ngày cô Yoshida s chun b sn đ cho bé và khi ng dy bé s t mình mc đ. Đc bit bé rt t giác. Cô bo bui ti hay sáng ng dy bé đu bo m dn đi đánh răng. Cô ch cn ly bn chi và kem đánh răng giúp bé, nhng vic v sinh cá nhân như tm, ra chân tay bé có th t mình làm ly. Đc bit bé còn biết b qun áo bn ca mình vào máy git mà cô không cn phi nhc nh.

Hãy đ con được phm li và biết đi mt vi tht bi.

Đng vì s con mình bun hay tn thương mà luôn làm mi điu thay con. Nhng lúc con đùa nghch đ chơi tung ra khp phòng thì cũng đng tc gin vi “bãi chiến trường đó” hay khi con tháo tung đ đc nào đó trong nhà cũng đng quát mng tr. Hãy ging gii đ tr biết mình có li như nào và điu đó có th gây ra nhng hu qu gì s tt hơn là ch quát mng làm tr s.
Cũng đng lúc nào cũng tung hô con mình là nht, phi biết đi mt vi tht bi đ c gng. Cô bo “Sau này sinh con ra đng kì vng quá ln rng con mình phi tr thành nguyên th quc gia hay phi đt được nhng thành tích phi thường gì c.

Hãy chú trng vào vic nuôi dưỡng nhân cách cho con.Nht Bn, mi môn hc đu chú trng đến vic dy đo đc cho tr ch không tách ra thành 1 b môn Giáo dc công dân như Vit Nam. Vic nuôi dưỡng nhân cách và đo đc cho tr là toàn xã hi chung tay ch không ch là vic ca nhà trường.

Các con t lúc đến nhà tr đã được hc cách nói cm ơn, xin li, hc cách giúp đ các bn và còn biết nói cm ơn vi người nu cho tr nhng ba ăn. Đi vi m Nht, nhân cách mi là quan trng ch không phi là kiến thc.

Ngi nhìn bé Yamada mi 5 tui mà ngi trên bàn ăn t xúc thc ăn ca mình mà không cn m phi d dành cho ăn, chúng tôi ai cũng “ghen t”. Đúng là mun tt cho con thì người m phi tht s kiên trì và phi có cách nuôi dy con đúng đn. Tôi gi ch mong con mình sau này sinh ra khe mnh, tôi s kiên trì đ con có nếp sng tt, có tinh thn t giác. Tôi cũng mong con mình s được làm điu con thích, sng đúng vi nhng gì con đam mê. M không cn con là tng thng gì c mà hãy là mt công dân tt.

Theo eva.vn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top