Vietnamese Products Sourcing. Our Service include: 1. Develop and find the supplier for you. 2. Negotiation and finalizing price, quality. 3. Monitor progress of your order. 4. Problem solving for you. Email: info@dalatfood.net or dalatfood.net@gmail.com Call: + 84 966 976 517

Mt đa con ngoan chính là phúc ca cha m. Mt đa tr ngoan, sau này là người ln sng có đo đc, chu nh hưởng rt nhiu t s giáo dc ca gia đình.

Dưới đây là nhng bước mà nếu cha m tiến hành đy đ, tr s ngoan và có ý thc đo đc tt hơn.


Nhng cun sách hay s giúp con ngoan và trưởng thành - nh: clubhousenews.com

1. Gi đo đc chính mình

Cha m đng quên mình chính là tm gương đ con soi vào đó hc hi hàng ngày. Các cha m đng quá bc xúc v nhng bt công mà mình phi gánh chu. Trên cuc đi này, công bng là th hiếm gp nht trong nhng th chúng ta mong đi. Tc ti và tr thù không phi là mt bin pháp đúng đn.

Mi khi chúng ta làm vic gì, đng nghĩ đến lý lun đúng sai, hãy luôn là người đúng dù chu thit. Có th hành vi đúng đó s khiến chúng ta thit thòi, nhưng th mà ta nhn được chính là con tr s soi vào đó đ hc hi.

2. Luôn ch ra cho con thy nhng hành vi nào là đúng đn

Con không ch vi ta, con còn ngoài xã hi. Nếu con hc các thói hư tt xu ngoài thì chúng ta s rt mt mi. Vì thế, luôn cho con biết ranh gii chính xác mà con không th vượt qua, đ con có th gi mình trong khuôn kh là nhng điu mà cha m cn phi chú tâm.

3. Cho con đc sách

Ging đo đc là vic cc kỳ khó. Đ cp đến đo đc bng sách v d hơn nhiu là ngi ging cho con nghe. Nhng câu chuyn ht ging tâm hn có giá tr nhiu hơn nhng giáo hun ca cha m. K c người ln, rt nhiu người b nghe giáo hun vn c chế lm. Tuy nhiên, đc sách thì li khác, câu ch ngm vào người mình như cht men kỳ diu. Nó s làm mình thay đi rt nhanh. Ht ging tâm hn là dòng sách như vy. Hãy mua v cho con và r con cùng đc.

4. Xây dng nhng nguyên tc sng rõ ràng trong gia đình

Người xưa gi đó là gia quy. Mi mt gia đình nên có mt gia quy. Đó là quy đnh riêng dành cho gia đình. Mi điu khon ca gia quy cn được xây dng trên s tha thun ca tng thành viên. Đ con tham gia ý kiến xây dng gia quy s giúp con gi gìn gia quy tt nht. Nâng tm con lên, trao quyn cho con, bn s thy con s tr thành mt tm gương gi gìn đo đc tt nht, nghiêm túc nht.

5. Hãy nhn li và chu hình pht khi vi phm gia quy

Đng bao gi ly quyn làm b m ra đ trn tránh hình pht và bao bin cho ti li ca chính mình. Điu đó có th xoa du được cái tôi ca bn trong phút chc nhưng s làm con bn tr nên thiếu tin tưởng và kính trng b m. Đa tr ch kính trng nhng người dũng cm. Hãy dũng cm nhn li nếu mình sai, hãy sn sàng chu pht và cho con được phép thi hành hình pht vi mình. Bn s thy lũ tr bao dung hơn chúng ta rt nhiu.

6. Hãy giúp con nhn ra sai lm

Con chc chn s có lúc sai. Bn tr s tìm cách trn tránh hình pht và trn tránh tha nhn sai lm. Thuyết phc con bng mi cách, đng đánh mng. Con ch tt hơn khi chính con tha nhn sai lm và chp nhn hình pht. Hình pht trong gia quy tt nht nên là nhng hình pht v vt cht, ví d ngi ghế suy nghĩ v hành vi ca mình; b tước đot mt vt mà mình yêu quý hoc b bt phi làm mt điu mà mình ghét. Nếu con biết sai và t đng nhn hình pht, bn s thy con ngoan hơn nhiu.

TS Vũ Thu Hương
Ging viên khoa Tiu hc - Đi hc Sư phm Hà Ni

Theo Vnexpress

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top