Vietnamese Products Sourcing. Our Service include: 1. Develop and find the supplier for you. 2. Negotiation and finalizing price, quality. 3. Monitor progress of your order. 4. Problem solving for you. Email: info@dalatfood.net or dalatfood.net@gmail.com Call: + 84 966 976 517

Không cho phép con tham gia bt kỳ hot đng th cht nào có th gây hi là du hiu bn quá bo v con.
Vì yêu con nên bn c gng giúp đ, bao bc con khi nhng điu nguy him. Tuy nhiên, quá bo v, bao bc con là li bt cp hi.

1. Bn luôn lo lng v s an toàn ca con mình

Ph huynh  nào cũng có xu hướng lo lng cho s an toàn ca con mình. Khi s lo lng này tr nên cc đoan, nó s can thip vào s phát trin t nhiên ca tr. Bn không cho phép con tham gia bt kỳ hot đng th cht nào có th gây hi. Bn cho rng nhng hot đng như bơi li, leo núi, cưỡi nga đu có v quá nguy him cho con. Bn thm chí còn quy đnh khong cách con có th đi xe trong mt công viên.


nh: kisstimmins.com.
2. Bn không tin tưởng vào quyết đnh ca con

Mi khi con nhn mt cuc gi nào đó, bn bt đu nghi ng v kh năng ra quyết đnh đúng ca con. Dn dn bn nhn thy mi quyết đnh liên quan đến con đu do mình t quyết. Điu này không nhng làm cho đa tr nghi ng hoc t trách mình mà còn nh hưởng tiêu cc đến cuc sng ca tr sau này.

3. Bn quá nâng niu con

Nếu bn luôn không cho phép tr tham gia bt kỳ hot đng nào phi xa nhà, bn đang quá bao bc tr. Nhng hi tri qua đêm làm bn s hãi. Nói cách khác, bn ch cm thy con được an toàn khi bên mình. Cm giác như vy ca bn s khiến tr không th đi chơi bên ngoài ngay c các khu vưc an toàn. 

4. Bn giúp đ con tng tý mt

Nếu quan tâm, bao bc con quá mc cn thiết, bn s không đ tr đi mt vi nhng rc ri. Bn s rt lo lng nếu con gp vn đ và không ngng giúp đ con làm bài tp v nhà, nhim v, công vic nhà… Ngay c nhng vic tr con th t làm, bn vn cm thy cn phi giúp đ vì không mun tr b vp ngã, sai lm.

5. Bn lo lng không cn thiết

Nếu quá bo v, bao bc tr, bn s luôn có nhng ni s hãi vô lý. Bn có th luôn s tr s gp nguy him khi đi chơi, đi b, băng qua đường. Bn s vô tình v ra mt bc tranh đáng s v thế gii ca con bng cách ch ra nhng mi nguy him tim n. 

Quỳnh Trang (Theo magforwomen)/vnexpress

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top