Vietnamese Products Sourcing. Our Service include: 1. Develop and find the supplier for you. 2. Negotiation and finalizing price, quality. 3. Monitor progress of your order. 4. Problem solving for you. Email: info@dalatfood.net or dalatfood.net@gmail.com Call: + 84 966 976 517

B sung hàm lượng đúng DHA và luyn tp thông minh là hai yếu t quan trng nh hưởng đến s phát trin tư duy ca tr trong nhng năm đu đi 0-6 tui, đc bit là giai đon 1-3 tui.

Não tr phát trin rt nhanh, t 25% trng lượng não người trưởng thành lúc sinh ra nhưng khi 2 tui, đã đt 80%. Vì vy, nếu biết tn dng “cơ hi vàng” trong 3 năm đu đi, ph huynh có th giúp tr phát huy ti đa sc mnh trí não.

Bác sĩ Thái Thanh Thy, Trưởng khoa Tâm lý bnh vin Nhi Đng 2 TP HCM cho biết: “Trí thông minh ca tr th hin qua vic tp trung, ghi nh và x lý tình hung. B m có th tác đng đ giúp tr phát trin các k năng trên. Bn nên dành nhiu thi gian đ vui chơi cùng tr mi ngày, đây chính là cách đu tư cho s phát huy ti đa sc mnh trí não tr t vic phát trin k năng tp trung, ghi nh và x lý tình hung”.

Đ bé khám phá hin tượng t nhiên và thế gii xung quanh.

1-2 tui là giai đon vàng ca s phát trin não b. DHA đóng vai trò thiết yếu cho quá trình hoàn thin cu trúc não b, chiếm 15% tng axit béo phn não trán, nơi điu khin kh năng suy nghĩ và quá trình tư duy. Đ tp luyn trí não cho con, b m có th cho bé xem nhng tm th có hình nh đ vt quen thuc như ly, chén, bánh, ca, xe… đc rõ ràng tên gi, bé s tp trung, ghi nh và bt chước khu hình ming. Ngoài ra, hc đếm sinh đng cũng là cách giúp bé phát huy kh năng ghi nh. Ph huynh có th cùng con đếm ngón tay, bc cu thang... to không khí vui tươi đ bé không căng thng.

Tr t 2-3 tui luôn mun khám phá môi trường xung quanh. Đây là giai đon tr tiếp hoàn thin cu trúc não b. Bé s th hin năng khiếu hi ha, ca hát, k chuyn… Cm xúc phát trin nhanh vi nhng biu cm hng ngày, biết th hin s vui bun gin d, thích thú… Do đó, b m nên trò chuyn; gii thích cho tr thuc tính ca s vt như qu chui thì mm và ngt trong khi qu táo cng và chua hơn…


Trò chơi vi hình khi nhiu màu sc cũng giúp bé phát trin tư duy.

Bên cnh đó, hình nh sng đng trong truyn s làm tăng trí tưởng tượng ca tr. Đc bit nhng câu chuyn ng ngôn được k thường xuyên s giúp bé nh lâu hơn v nhân vt và các tình hung hài hước…

Ph huynh cũng nên to điu kin đ bé chơi các hot đng sáng to như hi ha, đóng kch và múa hát. Điu này giúp tr tăng cường c 3 k năng đng thi và phát trin cm xúc t nhiên. Sau khi k chuyn, bn nên hi bé thích nhân vt nào và hướng dn bé th hin li. Tr s vui hơn nếu được chơi vi nhiu bn cùng đ tui.

Ngoài vic tp luyn, các nghiên cu lâm sàng cũng chng minh DHA đóng vai trò quan trng trong vic phát trin kh năng tư duy, hc hi ca tr qua 3 k năng tp trung, ghi nh và x lý tình hung. Khi bé được b sung DHA vi hàm lượng đúng, b não sn sàng kích thích liên kết ca các tế bào thn kinh, hot đng thng nht và hoàn chnh. Kh năng hc hi ca bé s được tăng cường, bé tiếp nhn thông tin d dàng hơn.

Bác sĩ Nguyn Th Thu Hu, Trưởng khoa Dinh dưỡng, bnh vin Nhi Đng 2 TP HCM nhn mnh: "Chế đ dinh dưỡng hp lý giúp tr phát huy sc mnh trí não trong 3 năm đu đi thông qua 3 k năng tp trung, ghi nh và x lý tình hung". Các nghiên cu ca Drover (2009), Morale (2005), Birch (2000), Birch (2007) đã chng minh tr được b sung 17mg DHA cho 100kcal giai đon dưới 1 tui và 75 mg DHA mi ngày giai đon 1-3 tui s ci thin kh năng x lý tình hung lúc 9 tháng tui, kh năng th lc lúc 12 tháng tui, có đim s phát trin trí tu cao hơn 7 đim lúc 18 tháng tui và có đim s IQ ngôn ng cao hơn 6 đim lúc 4 tui so vi nhóm tr không được b sung hoc b sung không đ. Theo khuyến cáo ca FAO, WHO tr dưới 1 tui b sung DHA là 17mgDHA cho 100kcal và t 75 mg DHA mi ngày đi vi tr trên 1 tui. Điu này s giúp tr phát trin tt kh năng tư duy, nhn thc, phát huy sc mnh trí não trong nhng năm đu đi.

Theo Vnexpress/Phương Tho

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top