Vietnamese Products Sourcing. Our Service include: 1. Develop and find the supplier for you. 2. Negotiation and finalizing price, quality. 3. Monitor progress of your order. 4. Problem solving for you. Email: info@dalatfood.net or dalatfood.net@gmail.com Call: + 84 966 976 517

Ngi hơn 12 gi trước máy tính và làm vic sut c tun s nh hưởng đến sc khe ca bn, có th nh hưởng đến c năng sut làm vic.
Hu hết chúng ta dành gn 40 gi mt tun trong không gian văn phòng, điu đó dn đến khó khăn đ duy trì mt li sng lành mnh. Bn có th là người năng đng, nhưng lch làm vic không cho phép bn gn bó vi nhng hot đng lành mnh và gi mt thói quen ăn ung cân bng.

Thay vào đó bn có th la chn thc ăn nhanh vi lượng calo cao. Điu này khiến bn không được khe và khó tp trung hơn. Loi thc ăn không lành mnh này bao gm: bánh pizza, bánh mì, bánh ko hoc bánh nướng xp. Nghiên cu cho thy nhng người ngi nhiu gi ti bàn ca h trong ngày có nhiu kh năng b tha cân khong 47%.

Sng khe mnh ti nơi làm vic không phi là đơn gin, nht là khi xung quanh bn có rt nhiu mm bnh. Thm chí mt s virus n np trên đin thoi hoc bàn t 3 đến 4 gi. Dưới đây là mt s li khuyên gi gìn sc khe ti nơi làm vic.


Viết nht ký

Nht ký to cho bn cơ hi ghi li công vic và nim vui ca mình. Mt nghiên cu đã ch ra rng người nào viết 3 nim vui trong ngày làm vic vào mt cun s s cm thy đ căng thng hơn và ít gp các vn đ sc khe liên quan đến đau đu và căng thng cơ bp. Viết nht ký v nhng nim vui s giúp bn tp trung vào nhng điu tích cc và khe mnh hơn nơi làm vic. Tp trung vào nhng nim vui s làm tâm trng ca bn tích cc hơn rt nhiu.

Ra tay thường xuyên

Sau khi s dng nhà v sinh, khi ho hoc ht hơi bn nên ra tay. Nếu bn nơi làm vic nhiu gi, hãy chc chn đ mt chai nước ra tay ti bàn làm vic và chà chúng trên bàn tay thường xuyên.

Ăn mt ba sáng b dưỡng

Hu hết mi người thích b qua ba ăn sáng do thiếu thi gian hoc đang n lc gim cân. Thc tế là ba sáng giúp bn khe mnh trong sut c ngày. Vì vy hãy chc chn rng bn ăn mt ba sáng b dưỡng. B qua ba ăn sáng làm gim s trao đi cht ca bn.

Chn mt ba trưa lành mnh

Go lt cung cp cho bn nhiu cht xơ hơn go trng. Ăn cà rt, bp ci, đu xanh, súp lơ xanh và gà nướng cho ba trưa có th gi cho bn khe mnh ti nơi làm vic.

Đng ung nhiu café

Tránh ung cà phê nếu bn mun gi sc khe khi làm vic trong nhiu gi. Khi bn cm thy khát hoc mt, soda và cà phê có th giúp bn tnh táo nhưng li có th làm mt nước. Nước là mt s la chn thông minh vì nó loi b đc t khi cơ th và bn không lo lng s b tăng cân.

Năng vn đng

Bt c khi nào bn cm thy mt mi, hãy đng dy và đi b xung quanh mt vài phút. Nếu bn mun gi sc khe khi làm vic, hãy năng đng dy hoc đi li. Đng lên trong khi nói chuyn qua đin thoi hoc đi b đến phòng khác thông báo cho các đng nghip ca bn thay vì gi email.

Hãy th t chc mt nhóm đi b hoc leo cu thang nếu bn mun đt cháy calo và gi sc khe khi làm vic nhiu gi. Nếu bn không có thi gian đ đến các phòng tp th dc, hãy th tp yoga. C gng hít vào, th ra hai phút và vươn người vài ln trong ngày.


Theo Quỳnh Trang - VnExpress

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top