Vietnamese Products Sourcing. Our Service include: 1. Develop and find the supplier for you. 2. Negotiation and finalizing price, quality. 3. Monitor progress of your order. 4. Problem solving for you. Email: info@dalatfood.net or dalatfood.net@gmail.com Call: + 84 966 976 517

Hàng nghìn người đ tui trung niên b các bnh liên quan đến tim mch, nt xương, ung thư và tiu đường do thiếu vitamin D còn gi là "vitamin ánh sáng mt tri".

Nghiên cu mi đây phát hin ra trung bình 10 người trong đ tui t 40 đến 80, có mt người thiếu vitamin D, có l vì h dành quá nhiu thi gian trong nhà. Đáng lưu tâm hơn, theo mt nghiên cu mi đây t ĐH Cambridge, thiếu vitamin D còn dn đến nguy cơ chết sm.

Theo Health, đây là loi vitamin đóng vai trò quan trng trong mt s phn ng hóa hc và đã được chng minh là mt liu pháp chng li ung thư, bnh tim, tiu đường và có th tăng cường kh năng sinh sn.

Những người ở trong nhà quá nhiều thường thiếu hụt vitamin D. Ảnh: Health.


T năm 1997 - 2012, các nhà nghiên cu đã kho sát trên 14.641 đi tượng (c nam ln n) trong đ tui 42 - 82. Kết qu cho thy 9% nam gii và 13% n gii b thiếu vitamin D. 

Ngun vitamin D di dào nht được tìm thy trong ánh sáng mt tri khi chúng tác đng lên da. Tuy nhiên Anh và các quc gia thuc Bc bán cu, người dân ch có th hp th ánh sáng mt tri qua da vào mùa hè.

Vitamin D cũng được tìm thy trong du cá như cá hi, cá thu và sa. Hàm lượng lý tưởng ca loi vitamin này trong máu nm khong 50 - 90 nmol/L, dưới 30 nmol/L b xem là thiếu. Nghiên cu còn cho thy, khi tăng 20 nmol/ L thì nguy cơ t vong s gim đi 8%.

GS Kay-Tee Khaw, khoa Y tế và Chăm sóc Sc khe Cng đng ĐH Cambridge cho biết: “Nhìn t tng th dân s, d liu ca chúng tôi cho thy khi hàm lượng vitamin D trong cơ th tăng lên thì nhng li ích t loi vitamin này s tăng theo.

Điu này có th đt được bng cách b sung vitamin hàng ngày, ăn du cá 2 đến 3 ln mi tun hoc tăng cường hot đng th cht vì vitamin D s được hp th hiu qu hơn khi chúng ta vn đng".

Riêng vi nhng quc gia có mùa đông kéo dài, v giáo sư khuyên mi người dân nên tm nng 20 phút mi ngày vào mùa hè đ đm bo có đ sc khe trong mùa đông. Tuy nhiên cn lưu ý, tiếp xúc vi ánh sáng mt tri quá lâu hoc vào lúc tri nng gt có th làm tăng nguy cơ ung thư da.

Theo Thi Trân - VnExpress

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top