Vietnamese Products Sourcing. Our Service include: 1. Develop and find the supplier for you. 2. Negotiation and finalizing price, quality. 3. Monitor progress of your order. 4. Problem solving for you. Email: info@dalatfood.net or dalatfood.net@gmail.com Call: + 84 966 976 517

Trước phn ánh ca nhiu h dân mua hoa qu bày bán trên th trường v chưa ăn đ hàng tháng vn không thi.

PV Vietnamnet đã cuc trao đi trc tiếp vi PGS.TS Nguyn Duy Thnh, Ging viên Vin Công ngh thc phm, Đi hc Bách Khoa Hà Ni v hin tượng này.

Hoa qu đ lâu không thi là bt bình thường

Theo PGS.TS Nguyn Duy Thnh thì thc trng hoa qu đ lâu không thi là bt bình thường.

Ông Thnh lý gii thì tt c các loi hoa qu bo qun được t 5 tháng tr lên là rt khó. Thm chí vô cùng khó. S dĩ như vy vì vic tìm kiếm các gii pháp bo qun hin nay Vit Nam vn gp rt nhiu khó khăn. Chính vì vy, người tiêu dùng vn luôn luôn nghi hoc rng chúng đã được s dng các hoá cht đ bo qun hoc dùng các bin pháp công ngh đ bo qun.

"Hoa quả để lâu không thối là bất bình thường", PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Giảng viên Viện Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết. Ảnh minh hoạ

Khi hoa qu chín và b thi thì trước hết chúng ta không th quy kết là do đã dùng thuc bo v thc vt được bi thuc bo v thc vt không có chc năng bo qun.

Bên cnh đó, ngay bên trong hoa qu, bn thân nhng hoa qu đó đu có s sng, nếu khi qu chín và thi đi thì chc chn mt phn s do s sng bên trong qu làm hng. Th hai là do sâu bnh chui vào qu sinh sng làm qu nhim bnh. Nguyên nhân cũng rt quan trng na là do vi sinh vt đi t ngoài vào trong, trong ra ngoài do quá trình thu hoch b bm dp hoc đi t núm qu, rún qu…tn công làm thi qu.

Vy đ bo qun được chúng thì hin nay người ta đã s dng hoá cht đ tiêu dit vi sinh vt, ngăn chúng thâm nhp vào qu làm c chế quá trình thi ra qu. Tuy nhiên vic ngâm hoá cht ch làm cho côn trùng chết nhưng vn to cơ hi cho vi sinh vt có điu kin chui sâu vào qu đ ăn côn trùng. Vì vy, giết đươc sâu nhưng vn không th giết được vi sinh vt và cũng không th hoàn toàn ngăn cn quá trình làm thi qu.

"Người dân ch tham thc mà cc vào thân"

Hin nay, đ bo qun hoa qu, người ta thường có th làm lnh chúng nhit đ thp (âm 60 đ C) thì vi sinh vt s hot đng kém đi và hn chế quá trình làm thi qu. Tuy nhiên, nhit đ lnh nhưng nó vn hot đng cho nên nó vn kích thích qu hng. Cách này thường ít dùng vì chi phí cao và thc tế thì cũng không có nhiu ca hàng thc hin cách này

Những hoa quả nào nghi ngờ có chất bảo quản thì không nên ăn tránh mang bệnh vào người. Ảnh minh hoạ

Th 2 là người ta dùng hoá cht song bn thân hoá cht li không tiêu dit được s sng trong tng tế bào mà ch dit vi sinh vt bên ngoài. Nên song song vi dùng hoá cht thì người ta dùng phương pháp to màng, tc là dùng màng bên ngoài bao xung quanh qu đ chn vi sinh vt chui vào.

Bên cnh đó đ c chế s sng trong qu din ra chm thì người ta có cơ chế là khi qu chín, qu già thì sinh ra etilen- mt cht kích thích cho quá trình chín ca qu. Người ta to ra mt hp cht đ làm cho etilen không sinh ra na thì nó s không kích thích qu chín na mà làm cho qu chm chín. Đây là hin tượng được s dng rt nhiu trong vic bo qun và vn chuyn qu đi t nước này sang nước khác đ không b chín.

Chúng ta có th nghĩ và làm ra các bin pháp nhưng nó cũng không th vượt quá con s 6 đến 7 tháng mà nhiu người vn nói. Ngoài thi gian đó, qu vn không thi nhưng chc chn s không tươi, không ngon và có th b ng, thi bên trong.

Đ cho thi gian bo qun dài, trên th trường hin nay người ta dùng cht 2,4D (đã được loi đioxin ra nng đ thp nht), tc là cht kích thích dit c. Hin nay có mt s vùng trên Hà Giang đã s dng đ bo qun cam. Đây là cht rt nguy him và rt đc cho con người. tuy nhiên dùng cht này cũng ch bo qun được 3 tháng, còn đ được 6-7 tháng thì hơi d thường.

Chính vì thế ngày nay nói ăn hoa qu thì vn phi ăn, nhng hoa qu nào nghi ng thì không nên ăn. Đng đ "tham thc mà cc vào thân". Nghĩa là chúng ta c biết chúng có đc, có ngâm hoá cht nhưng vn c ăn ri mang bnh lúc nào không hay.

Đ gim thiu mm bnh cũng như tác hi xu có th có thì người tiêu dùng nên ưu tiên chn và s dng các loi hoa qu ca Vit Nam. Nhng loi hoa qu nghi ng có đc hi, có cht bo qun thì không nên mua ăn. T cung t cp hoa qu được coi là gii pháp an toàn và hu hiu nht hin nay mà người s dng nên dùng .

Đi vi nhng hoa qu siêu th mang mác "sn phm sch" các cơ quan chc năng cn có bin pháp đ kim tra, kim soát cc kỳ ngt nghèo. Nếu sn phm nào không có ngun gc xut x, giy t kim đnh trước khi đưa vào Vit Nam phi b cm và b tiêu hu.


Theo Hnh Thuý - VietNamNet

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top