Vietnamese Products Sourcing. Our Service include: 1. Develop and find the supplier for you. 2. Negotiation and finalizing price, quality. 3. Monitor progress of your order. 4. Problem solving for you. Email: info@dalatfood.net or dalatfood.net@gmail.com Call: + 84 966 976 517

Gi đôi mt khe, sáng không h khó nhưng cũng chng phi chuyn d dàng. Ch cn có nhng thói quen không đúng hay x trí sai…có khi phi tr giá rt đt.

S tht là cho đến thi đim này, nhng thói quen sai lm trong vic gi gìn đôi mt vn din ra hng ngày, gây nhng hu qu ln đến “ca s tâm hn”.

“Nghin” nh mt

Đi làm v, anh V.N, 28 tui, Qun 3, TPHCM cm thy mt cm cm khó chu, lin ly chai nh mt ca cháu vn b vin th nh vào mt mình. Va nh xong, mt anh m mt, nhìn không rõ. Anh s hãi và được người nhà đưa ngay vào bnh vin đ cp cu.

Theo TS.BS Nguyn Th Xuân Hng - BV Mt TPHCM, ging viên B môn Mt Trường Đi hc Y khoa Phm Ngc Thch, thường tr vin th s được phát atrophin v nhà nh mt. Nếu người mt bình thường t ý ly dùng thuc s gp tác dng ph, làm cho đng t giãn to, không co li, nhìn m, ánh sáng chói…Phi sau mt tun mt mi bình thường li.
Vi loi thuc nh mt có cha corticoid còn t hi hơn. Trong nhãn khoa, bt c tn thương nào trên giác mc đu cm dùng corticoid. Đây là loi thuc kháng viêm mnh đi đôi vi vic gim kh năng min dch ca cơ th, m ca cho vi trùng bên ngoài vào.

Khi mt b tn thương giác mc, nh thuc có cha corticoid s khiến vết thương tiến trin rt nhanh. Nếu quá lm dng s mc thêm chng tăng nhãn áp (glaucoma), có th dn đến mù. Tuy nhiên, đa s người dân b viêm mt, mt phn ng vi môi trường bên ngoài ( gió, bi) gây đ, d ng…s t ý ra hiu thuc hi mua thuc kháng sinh v nh.

Vic nh thuc không đúng liu lượng và thi gian (t 5 - 7 ngày) s t to kháng thuc cho vi trùng trên người và ln thuc.
Vt chanh vào mt tr, dùng thuc nh tùy tin, s dng li đơn thuc cũ hoc đơn thuc ca người khác…là nhng thói quen gây ha cho mt.

Dùng đơn thuc cũ ca người thân

Cm giác cm, xn mt, chy nước mt, ch M.C, 26 tui, qun Gò Vp khó chu nhưng ch li không đi bnh vin khám vì “triu chng đau mt ging như m mình tng b nên ly luôn đơn thuc ca m ra ngoài mua cho tin. Như vy va có th tiết kim được thi gian, va đ tn tin khám”. Thế là ch c vô tư dùng thuc. Nhưng nh mt đến c tun mà mt ch vn chưa có du hiu thuyên gim xn, cm, thêm na còn lây bnh cho c nhà.

Vic ch quan dùng li đơn thuc ca người khác hoc cho chính mình có th đem li nhng hu qu nghiêm trng cho mt.

Do mi người có mt bnh lý khác nhau, bác sĩ kê đơn thuc da trên tình trng bnh đó. Ví d, cũng là đau mt đ nhưng nguyên nhân, cách điu tr khác nhau. Nếu người b bnh đau mt nng nhưng không biết li dùng thuc nh mt ca người bnh nh s gây nhng tác dng ph không mong mun.


Vt chanh vào mt

Ln đu tm cho con, ch P.T, 36 tui, Tây Ninh khá lóng ngóng nhưng may mn được m chng ph. Khi nghe m chng bo “mun mt tr sau này sch, sáng thì phi vt nước ct chanh vào mt bé”, ch cũng hơi phân vân nhưng nghĩ xưa nay người ta làm nhiu, chc nh mt chút cũng không sao.

Vy là, dưới s giúp đ ca m chng, ch ly na qu chanh vt nước tht nhanh vào mt bé. Va nh được vài git, con ch đã khóc ré lên, mt nhm tt li. Quá s, ch c m mt con ra xem thì thy tròng đen có màu trng như tròng trng.

Ngay lp tc v chng ch chuyn con ti bnh vin đ khám. Gia đình ch đu ng người khi nghe bác sĩ nói do ch vt chanh quá mnh tay đến ni khiến mt cháu b bng giác mc gây nh hưởng đến th lc.

Cũng ging như trường hp ca ch T., rt nhiu bà m vn có áp dng nhng kiu cha bnh mt rt nguy him như: nh sa vào mt đ làm sch, đau mt đ thì ly là tru giã nh đp lên, thm chí có người còn đp c con nhái vào mt tr b nhim sán…


Đeo kính không đúng đ

“Nhiu ph huynh thiếu hiu biết và không nghe s hướng dn ca các bác sĩ chuyên khoa đã gây hu qu nghiêm trong cho đôi mt ca các cháu tr”, BS Xuân Hng cho biết.

Mt người m tr đưa đa con b tt khúc x bm sinh, sau khi bác sĩ đo đc, tư vn, đa tr đã được ct mt chiếc kính vin th 7 - 8 diop phù hp. V ti nhà, bà hàng xóm sang chơi và ly kính ca đa tr đeo th, chưa đy 5 phút bà đã la lên:” Cô cho con đeo kính đ nng thế này thì chết. Tôi đeo có tý chóng hết c mt”.

Thy vy người m cũng mang lên mt mình thì thy nhc mt và không nhìn thy gì. Nghĩ con nh đeo kính thì ti nghip và s nó s có hi cho con tht nên người m ct luôn cái kính vào t. Đến khi vào hc lp 1, bé không nhìn thy đường đ viết bài và b cô giáo than phin, khi y gia đình mi đưa bé đi ct kính li. Tuy nhiên, lúc này tr đã b nhược th, th lc b gim trm trng. Có đeo kính vn nhìn kém.

Ngoài ra, có nhng tr b nhược th mt mt, cn phi che mt tt li khong vài tiếng trong ngày đ mt kia phát trin th lc lên. Tuy nhiên, ch cn thy tr kêu khó chu là ông bà, b m đu quên hết li dn ca bác sĩ, chiu theo ý ca bé, sn sàng b miếng che ra.


Theo N.Huyn - Gia đình và Xã hi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top