Vietnamese Products Sourcing. Our Service include: 1. Develop and find the supplier for you. 2. Negotiation and finalizing price, quality. 3. Monitor progress of your order. 4. Problem solving for you. Email: info@dalatfood.net or dalatfood.net@gmail.com Call: + 84 966 976 517

Gù vo ct sng không ch gây ra cho đa tr sau này mt ni bun ln v v đp mà còn gây sc ép lên h hô hp, tim mch.
Cha m phát hin sm, vì chúng tiến trin âm thm, đ loi b nguy cơ.

Vo ct sng là mt tt, mt biến dng ca ct sng trong đó ct sng b cong lch sang mt bên, theo đnh nghĩa. Nó thường xut hin trong giai đon phát trin mnh ca tr, thường trước tui dy thì.

Hu hết các trường hp vo ct sng đu là vo nh, nhưng mt s tr em tiếp tc din tiến nng khi ln lên. Vo ct sng nng có th gây tàn tt cho tr, làm gim th tích bên trong lng ngc gây nh hưởng xu đến chc năng hô hp.

Triu chng âm thm

Các dạng gù vẹo cột sống.

Cha m có th "d báo" đến vo ct sng khi thy tr có các du hiu này: Hai vai không đu (vai lch sang mt bên), xương b vai nhô cao mt bên, hai bên hông không đu nhau, mào chu nghiêng sang mt bên hoc chân cao chân thp.

Nếu ct sng vo nhiu, thường kèm theo biến dng xoay. Có th vo hai, ba đường cong và kèm theo gù lưng.

Ngoài ra còn có th có triu chng đau lưng, khó th.

Khi phát hin bt kỳ triu chng nào như trên, ph huynh nên đưa tr đến khám ngay bác sĩ chuyên khoa vì các trường hp vo ct sng nh cũng có th din tiến âm thm thành vo ct sng nng hoc rt nng.

Ba nguyên nhân

Phn ln mi quý cha m đu dn tr nh ngi hc cho thng lưng đ tránh vo lưng. Đó là thói quen tt. Tuy vy, v bnh hc, đa s trường hp vo ct sng không xác đnh được nguyên nhân mc dù vo ct sng có liên quan đến yếu t di truyn, gia đình.

Mt s loi vo ct sng được biết gây ra bi: Bnh lý thn kinh-cơ (bi não), lon dưỡng cơ, d tt bm sinh ct sng, chn thương hoc nhim trùng ct sng.

Yếu t tăng nng

Quý cha m có th "d báo" da vào các yếu t nguy cơ tăng nng bao gm: tui, gii và tin s gia đình.

Tui: Vo gù ct sng thường bt đu phát trin la tui ngay trước tui dy thì, thường t 9 - 15 tui. Cn lưu ý rng tui khi phát càng nh càng d tăng nng.

Gii tính: Bé trai và bé gái b vo ct sng nh tương đương nhau. Nhưng bé gái có nguy cơ vo ct sng nng cao hơn bé trai và cn phi được điu tr.

Tin s gia đình: Vo ct sng thường có tính gia đình.

nh hưởng sc khe tinh thn và th cht.

Trông thy người gù lưng vo ct sng vn có th sinh hot thường ngày, nhiu người nghĩ rng nó ch làm xu hình dáng bên ngoài mà không làm thay đi gì bên trong cơ th. Thưc tế, vo gù ct sng nng có th gây ra mt s biến chng cho tim phi, đau lưng mn tính và tâm sinh lý.

Thay đi dáng v bên ngoài: Gây mt thm m, nh hưởng ln đến tâm sinh lý, sc khe tinh thn ca tr.

Tn thương phi và tim: Trong trường hp vo ct sng nng, khung sườn c th đè ép vào phi và tim làm cho tr khó th, gim sc co bóp ca tim, rt nh hưởng đến sc khe cơ th.

Vn đ lưng: Bnh nhân vo ct sng có khuynh hướng b đau lưng mn tính nhiu hơn người bình thường.

Vì vy, nếu ai trong trường hp ba nguyên nhân nêu trên, có th chú ý đến các triu chng được nêu đu bài đ có th phát hin sm và đưa tr đi khám. Vic điu tr kp thi, bng ba phương pháp s được nêu trong bài sau, s ly li kp thi cho tr v đp hình hài và sc khe trong cuc sng.


Theo ThS.BS Nguyn Thành Nhân - Mt thế gii

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top