Vietnamese Products Sourcing. Our Service include: 1. Develop and find the supplier for you. 2. Negotiation and finalizing price, quality. 3. Monitor progress of your order. 4. Problem solving for you. Email: info@dalatfood.net or dalatfood.net@gmail.com Call: + 84 966 976 517

TT - Ng đc do đc t t nhiên chiếm 85-95% ca t vong liên quan đến thc phm.


Bác sĩ Trung tâm chng đc Bnh vin Bch Mai (Hà Ni) điu tr cho nn nhân v ng đc nm rng ti Thái Nguyên - nh: D.Ngc

Năm 2014 có 15 người chết do ăn phi nm đc và ba người chết do ăn c cha đc t. Ngày 5-1-2015 li có thêm ba ngư dân chết vì ăn c đc... Ng đc do đc t t nhiên chiếm 85-95% ca t vong liên quan đến thc phm.

Đó là chưa k mt người chết vì ng đc so bin, hai người chết do ăn cá nóc, mt người chết do ăn b xít, hai người chết vì rượu ngâm r cây.

Ông Lâm Quc Hùng - trưởng phòng giám sát ng đc thc phm, Cc An toàn thc phm B Y tế - đã đưa ra nhng con s nhc nhi nói trên.

Điu đáng ngi lâu nay là nhng người có nguy cơ b ng đc do đc t t nhiên đu ít đc báo, nghe đài, ít nghe được nhng thông đip truyn thông v mc đ nguy him ca thc phm cha đc t t nhiên.

Ông Hùng nhn đnh: Có mt s lý do dn đến ng đc thc phm cha đc t. Trong đó có c yếu t ch quan ca cơ quan qun lý và ch quan, c tình người s dng thc phm. v ng đc c bin làm ba người t vong ngày 5-1 (Tui Tr đã phn ánh) thì trên thuyn có sáu ngư dân nhưng ba người không ăn vì h thy loài c đó l, ba người ăn thì t vong sau đó.
 V ng đc nm kinh hoàng nht năm 2014 là trường hp mt gia đình năm người Thái Nguyên ăn phi nm đc khiến bn người chết.
 Cùng thi gian này (tháng 3-2014) có chín người Thái Nguyên và Tuyên Quang được chuyn đến cp cu ti Trung tâm chng đc Bnh vin Bch Mai trong tình trng rt nng do ăn nm đc. Hu qu đau lòng là năm người trong s này đã t vong.

Vi ng đc nm cũng thế, đa s người b ng đc nm là người đi rng, thường khai thác nm, có kinh nghim v nm di nhưng h vn ăn.

V ng đc cá nóc gn đây Gia Lai cũng vy, ba m con ăn cá nóc và gi còn mt người đang nguy kch. Trường hp này bà con biết cá nóc đc nhưng không ng đc đến như vy! Trong khi cá nóc, c bin đc đu có cha cht đc thn kinh đến nay vn chưa có thuc gii đc.

Thng kê gn đây thì ng đc liên quan đến thc phm cha đc t t nhiên chiếm 25-35% tng s v ng đc, như năm 2014 là trên 30% s v, chiếm 85-95% tng s t vong. Nhng người được cu thì chi phí điu tr rt ln, đu lên đến hàng trăm triu đng.

* Công tác truyn thông cho người dân vùng bin, vùng núi được thc hin thế nào mà người dân vn ăn c bin đc, cá nóc, so bin, nm đc và ung rượu ngâm r cây dn đến nhiu cái chết đau lòng?

- Tht ra công tác truyn thông là khó nhưng khó vn phi làm, ch không phi khó là không làm. Quan đim ca chúng tôi là truyn thông phi mnh hơn đến mc giúp thay đi hành vi, ch không ch thay đi nhn thc.

Chúng tôi đã có d án phòng chng ng đc nm. Nh h tr ca d án này, nhng năm qua chúng tôi đã xây dng nhiu vt liu truyn thông, tìm nhng hình nh cp nht nht và in ra poster, trong đó mô t k bng tiếng Vit, Tày và Mông đ người dân nhn thc được s nguy him ca nm đc.

Năm 2014, chúng tôi cũng được h tr đ nhn tin ti tng máy đin thoi ca người dân sng trong vùng có nguy cơ b ng đc, ri truyn thông trên đài tiếng nói đa phương vì qua kho sát, chúng tôi thy người đi nương thường mang theo chiếc đài nh đ nghe thông tin và ca nhc.

Trong mt s trường hp. Chúng tôi nh h tr ca già làng, trưởng bn đ phát t rơi ti các gia đình. khi điu tr ti y tế cơ s, nhng vt tư y tế như than hot tính cũng được d tr đ phòng có trường hp ng đc. Tuy nhiên, đó là d phòng khi đã xy ra ng đc, quan trng nht là d phòng sm trước khi có ng đc.

* Vi nhng bin pháp như ông nói, theo ông thì bao gi mi hết các câu chuyn đau lòng là chết vì nhng ba ăn do nm, c, cá đc?

- Đó là mt kỳ vng, ngay c nước M vn còn có người ng đc nm. Đó là thói quen dùng thc phm ca nhiu người, mun thay đi phi có thi gian “ngm” và liên quan đến vn đ điu kin kinh tế - xã hi.

Nhưng nhng công vic đã làm đ phòng chng ng đc thì phi tiếp tc làm, làm nhiu hơn ti các vùng có nguy cơ, như tôi đã nói trên là đ thay đi hành vi s dng thc phm ca người dân.

Cnh báo còn chung chung Hơn mt tháng rưỡi đã qua, nhưng ni ám nh v v ng đc c bin vi c nhà làm đa con gái 7 tui chết vn đeo bám ông Lê Hi ( xã An Chn, huyn Tuy An, tnh Phú Yên). Ông Hi k ngày 23-11-2014, ông ra bin bt được nhiu con c hình thù đp, mang v luc ăn cùng ba đa con.
 “Ăn c bui trưa, đi ngh mt chút thì tôi và đa con trai ln thy tê nh môi và tê tay, còn đa con gái nh 7 tui thì nng lm. Đưa vô ti Bnh vin Đa khoa tnh Phú Yên thì con bé hôn mê, m sáng hôm sau thì mt...” - ông Hi nghn ngào.
 Người đàn ông 40 tui này cho biết trước khi xy ra v ng đc, gia đình ông không biết gì v vic c bin có th gây ng đc, nguy him đến mc chết người và chết nhanh chóng như vy.
 “Trước kia dân các làng bin cũng ăn cá nóc nhiu, sau đó được tuyên truyn, thông báo thường xuyên v nguy cơ ng đc chết người t cá nóc nên người dân không dám ăn na, còn các loi c bin thì cho ti nay chng thy cơ quan chc năng nào nói cho dân biết là nó gây ng đc hết” - ông Hi nói.
 Bác sĩ Nguyn Vinh Quang - giám đc Trung tâm truyn thông giáo dc sc khe thuc S Y tế tnh Phú Yên - cho hay my năm gn đây vùng Nam Trung b có xy ra nhng v ng đc c bin, trung tâm cũng có truyn thông cnh báo đến người dân thông qua các bài báo.
 “Tuy nhiên ch là cnh báo chung, khuyến cáo dân không nên ăn các loài c l mà trước đây h chưa tng ăn, chưa được kim chng v đ an toàn, đc bit là không ăn các loài c mà v có nhiu màu sc sc s vì nguy cơ ng đc rt cao. Cho đến nay chưa có mt phân loi c th nhng loài c nào có cha đc t nguy him chết người đ truyn thông cho nhân dân. Chính vic cnh báo chung chung, thiếu chi tiết, không c th như thế nên truyn thông v c bin đc rt khó “vô” dân, khiến người ta th ơ, ch quan” - bác sĩ Quang cho hay.
 Còn bác sĩ Tôn Tht Toàn - giám đc Trung tâm truyn thông giáo dc sc khe thuc S Y tế tnh Khánh Hòa - cho rng ngành y tế cn nhanh chóng phi hp vi Vin Hi dương hc và các cơ quan liên quan biên son, phát hành các t gp, t rơi, sách nh, apphich đ tuyên truyn v vic không ăn c đc, c l trc tiếp đến người dân vùng nguy cơ cao là các làng bin và ngư dân.
 DUY THANH

Theo Tuoitre.vn - LAN ANH thc hin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top